• Users Online: 1841
  • Print this page
  • Email this page
This article has been cited by
1Effect and Prognosis Factors of Combining Laparoscopic Radical Resection of Colon Adenocarcinoma with Docetaxel Therapy in Treating Middle and Advanced Colon Adenocarcinoma
Qi Gao,Caifeng Zhang,Zhichao Dong,Yan Guo,Li Zhang,Sudipta Roy
Computational Intelligence and Neuroscience.2022;2022()1
[DOI]
2Five-Flavor Sophora flavescens Enteric-Coated Capsules for Ulcerative Colitis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials
Wen Bin Hou,Wei Jia Sun,Xiao Wen Zhang,Yuan Xi Li,You You Zheng,Yu Xin Sun,Jian Ping Liu,Zhao Lan Liu,Jianping Chen
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2022;2022()1
[DOI]
3Efficacy of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine on Ulcerative Colitis: A Systematic Review and Meta-Analysis
Si-min Chen,Guang-ye Ji,Xu-ran Liu,Meng-juan Yang,Yi-nuo Zhang,Jing Cao,Yang Pan
Pharmacological Research - Modern Chinese Medicine.2022;2022()100145
[DOI]
4Chinese herbal medicines in the treatment of ulcerative colitis: a review
Xuan Zhang,Lin Zhang,Jacky C. P. Chan,Xihong Wang,Chenchen Zhao,Ying Xu,Weifeng Xiong,Wai Chak Chung,Feng Liang,Xu Wang,Jiangxia Miao,Zhaoxiang Bian
Chinese Medicine.2022;17(1)100145
[DOI]